تأثير باكتري تيوباسيلوس بر رشد و عملكرد گوجه فرنگي تحت شرايط شوري
تيوباسيلوس يكي از مهمترين باكتريهاي محرك رشد گياه است كه كاربرد گوگرد همراه با آن با كاهش موضعي pH خاك در اطراف ريشه هاي گياه به حلّاليت عناصر تثبيت شده در خاكهاي آهكي و قليايي و در نهايت افزايش جذب عناصر...

تاریخ انتشار : 1400/3/13 نمایش : 135 نظرات : 0

نقش باکتری آزوسپیریلوم بر عملکرد گندم در یک خاک آهکی
باكتري آزوسپيريلوم با توليد مواد محرک رشد سهم بسزايی در افزايش عملکرد كمی و كيفی محصولات زراعی دارد. اما تفاوت هاي زيادي بين جدايه ها وجود دارد كه اين امر باعث تفاوت در اثر بخشی آنها می گردد

تاریخ انتشار : 1399/11/4 نمایش : 197 نظرات : 0

برهمکنش باکتری های باسیلوس و آزوسپیریلوم در تحریک رشد گیاه گندم
تلقیح توام ریزوباکتریهای افزاینده رشد گیاه و عوامل کنترل زیستی آفات و بیماریها، رویکردی در مدیریت سلامت و بهبود تولید و کیفیت محصولات میباشد. در این تحقیق به مطالعه اثرات متقابل دو سویه باکتریایی در تحریک...

تاریخ انتشار : 1399/11/4 نمایش : 147 نظرات : 0

اهمیت کودهای زیستی
کودهای زیستی (کود بیولوژیک) به مواد حاصل‌خیزکننده‌ای گفته می‌شود که دارای تعداد کافی از یک یا چند گونه از میکروارگانیسم‌های سودمند خاکزی هستند.

تاریخ انتشار : 1399/8/10 نمایش : 178 نظرات : 0

مارا در شبکه های مجازی دنبال کنید

مارا در شبکه های مجازی دنبال کنید

Instagram: @tameesheh

Email

Email

info@tameesheh.ir

پاسخ گويي از  8 صبح الی 17 عصر

پاسخ گويي از 8 صبح الی 17 عصر

+۹۸9112909744

سفارش آنلاين

سفارش آنلاين

سفارش محصولات

درباره ما

:حضرت علی (ع)
.هر کس آب و خاکی داشته باشد و با این حال فقیر باشد، خدا او را از رحمت خویش دور میکند 

انواع سرویس ها

عضویت در خبرنامه