رابطه مصرف بهينه کود و توليد محصولات کشاورزي سالم
بر اساس بررسي هاي به عمل آمده و با توجه به رتبه بسيار پايين بهداشت سلامت در جامعه ايران در بين کشورها، وجود سوء تغذيه در ايران محرز است.

تاریخ انتشار : 1399/8/10/ نمایش : 146 / نظرات : 0

بر اساس بررسي هاي به عمل آمده و با توجه به رتبه بسيار پايين بهداشت سلامت در جامعه ايران در بين کشورها، وجود سوء تغذيه در ايران محرز است. به رغم آن که بيش از 85 درصد مردم کشور سير مي باشند، ليکن، حدود 90 درصد به نحوي دچار گرسنگي سلولي هستند. زيرا توليدکنندگان محصولات کشاورزي توجهي به مفهوم امنيت غذايي ندارند. بر اساس آخرين اطلاعات جمع آوري شده از چند استان، حدود 86.5 درصد کودهاي مصرفي در کشور به اوره و سوپرفسفات تريپل اختصاص يافته است. اين موضوع عملا زنگ خطري براي توليد محصولات کشاورزي سالم و تهديدي براي امنيت غذايي کشور مي باشد. هم اکنون بيش از 7000 ميليارد ريال يارانه عمدتا به کودهاي نيتروژني و فسفاتي پرداخت مي شود. در حالي که بايد توجه داشت که اولا کارآيي اين دو کود به دلايل مختلف از جمله سوء مديريت در يارانه کودها، پايين است و ثانيا مصرف اين کودها به دليل اين که باعث تجمع نيترات (NO3) و کادميم (Cd) در محصولات کشاورزي مي شوند، نقش چندان مثبتي در توليد پايدار و سلامت جامعه ندارند. پرداخت چنين يارانه سنگيني تنها به اين دو کود باعث شده که کشاورزان علاوه بر مصرف بي رويه و هدر دادن اين دو کود در کشور، چندان رغبتي به استفاده از ديگر کودها، به ويژه کودهاي زيستي، آلي و ريزمغذي نداشته باشند. حال آن که مصرف کودهاي اخير، افزون بر سازگار بودن با محيط زيست، نقش بسيار مثبتي بر سلامتي انسان دارند. بنابراين، در مقطع کنوني مديريت علمي توليد و مصرف انواع کودها امري اجتناب ناپذير است، تا به توان از طريق اصلاح ساختار توليد - مصرف بهينه کود و توليد محصولات کشاورزي سالم، سطح سلامت جامعه را ارتقا داد. از طرف ديگر وجود رابطه مثبت بين مصرف بهينه کود و توليد محصولات کشاورزي سالم وجود دارد. لذا، مسوولين امر بايد اين اصل مهم را در تامين مقدار، زمان استفاده و نوع مناسب کودها در توليد محصولات کشاورزي در عمل رعايت و نسبت به جلوگيري از سوزاندن بقاياي گياهي، رعايت اصول مصرف بهينه کودي، غني سازي محصولات کشاورزي در مزرعه، مديريت علمي توليد و مصرف انواع کودها، تصويب آيين نامه ضوابط ب ماده 61 قانون برنامه چهارم توسعه، جلوگيري از ورود کودهاي فسفاتي داراي بيش از 25 ميلي گرم در کيلوگرم کادميم، حذف يارانه از کودهاي نيتروژني و فسفاتي و اختصاص آن به کودهاي زيستي، آلي، ريزمغذي و گوگردي به منظور افزايش عملکرد، بهبود کيفيت محصولات کشاورزي و توليد محصولات سالم، اقدام نمايند.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
مارا در شبکه های مجازی دنبال کنید

مارا در شبکه های مجازی دنبال کنید

Instagram: @tameesheh

Email

Email

info@tameesheh.ir

پاسخ گويي از  8 صبح الی 17 عصر

پاسخ گويي از 8 صبح الی 17 عصر

+۹۸9112909744

سفارش آنلاين

سفارش آنلاين

سفارش محصولات

درباره ما

:حضرت علی (ع)
.هر کس آب و خاکی داشته باشد و با این حال فقیر باشد، خدا او را از رحمت خویش دور میکند 

انواع سرویس ها

عضویت در خبرنامه