برهمکنش باکتری های باسیلوس و آزوسپیریلوم در تحریک رشد گیاه گندم
تلقیح توام ریزوباکتریهای افزاینده رشد گیاه و عوامل کنترل زیستی آفات و بیماریها، رویکردی در مدیریت سلامت و بهبود تولید و کیفیت محصولات میباشد. در این تحقیق به مطالعه اثرات متقابل دو سویه باکتریایی در تحریک...

تاریخ انتشار : 1399/11/4/ نمایش : 148 / نظرات : 0

برهمکنش باکتری های Bacillus amyloliquefaciens و Azospirillum oryzae در تحریک رشد گیاه گندم و کاهش بیماری زایی قارچ Fusarium graminearum 
تلقیح توام ریزوباکتری های افزاینده رشد گیاه و عوامل کنترل زیستی آفات و بیماری ها، رویکردی در مدیریت سلامت و بهبود تولید و کیفیت محصولات کشاورزی می باشد. 
 https://dx.doi.org/10.30473/cb.2019.43198.1757

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
مارا در شبکه های مجازی دنبال کنید

مارا در شبکه های مجازی دنبال کنید

Instagram: @tameesheh

Email

Email

info@tameesheh.ir

پاسخ گويي از  8 صبح الی 17 عصر

پاسخ گويي از 8 صبح الی 17 عصر

+۹۸9112909744

سفارش آنلاين

سفارش آنلاين

سفارش محصولات

درباره ما

:حضرت علی (ع)
.هر کس آب و خاکی داشته باشد و با این حال فقیر باشد، خدا او را از رحمت خویش دور میکند 

انواع سرویس ها

عضویت در خبرنامه