تأثير باكتري تيوباسيلوس بر رشد و عملكرد گوجه فرنگي تحت شرايط شوري
تيوباسيلوس يكي از مهمترين باكتريهاي محرك رشد گياه است كه كاربرد گوگرد همراه با آن با كاهش موضعي pH خاك در اطراف ريشه هاي گياه به حلّاليت عناصر تثبيت شده در خاكهاي آهكي و قليايي و در نهايت افزايش جذب عناصر...

تاریخ انتشار : 1400/3/13/ نمایش : 135 / نظرات : 0

مصرف بي رويه ي كودهاي شيميايي در دهه هاي اخير باعث آلوده شدن منابع زيرزميني و بروز بيماري و ايجاد آلودگي هاي زيست محيطي شده است. اين مسئله، ضرورت استفاده از كودهاي بيولوژيك را افزايش ميدهد. باكتريهاي ريزوسفري محرك
رشد گياه ميتوانند به طور مستقيم از طريق تثبيت نيتروژن، توليد مواد تنظيم كننده رشد گياه، افزايش قابليت جذب عناصر غذايي مختلف براي گياه، ويتامين ها و مواد محرك رشد گياه يا غير مستقيم به صورت توليد آنتي بيوتيك، تخليه ريزوسفر از آهن، رقابت
با گونه هاي مضر از طريق اشغال ريشه، توليد آنزيم هاي تجزيه كننده ديواره سلولي قارچ هاي بيماريزاي گياهي، ايجاد مقاومت سيستميك در گياه و افزايش مقاومت گياه به تنش هاي غير زنده موجب افزايش رشد گياه شوند. تيوباسيلوس يكي از مهم ترين باكتری  های محرک رشد خاک در اطراف ریشه های گیاه است كه كاربرد گوگرد همراه با آن با كاهش موضعي اسیدیته به حلّاليت عناصر تثبيت شده در خاكهاي آهكي و قليايي و در نهايت افزايش جذب عناصر غذايي توسط گياه كمک می کند.
فایل مقاله

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
مارا در شبکه های مجازی دنبال کنید

مارا در شبکه های مجازی دنبال کنید

Instagram: @tameesheh

Email

Email

info@tameesheh.ir

پاسخ گويي از  8 صبح الی 17 عصر

پاسخ گويي از 8 صبح الی 17 عصر

+۹۸9112909744

سفارش آنلاين

سفارش آنلاين

سفارش محصولات

درباره ما

:حضرت علی (ع)
.هر کس آب و خاکی داشته باشد و با این حال فقیر باشد، خدا او را از رحمت خویش دور میکند 

انواع سرویس ها

عضویت در خبرنامه